Wang, Zhong Quan, Dept. of Parasitology, Medical College, Zhengzhou University, Zhengzhou, P. R. China., China