WANG, Xiaoqiang, College of Chemistry and Bioengineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou, P.R. China, China