1.
SHOJAEE S, FIROUZEH N, KESHAVARZ H, JAFARPOUR AZAMI S, SALIMI M, MOHEBALI M. Nanosilver Colloid Inhibits Toxoplasma gondii Tachyzoites and Bradyzoites in Vitro. Iran J Parasitol. 2019;14(3):362-367.