Wang, Shuai, College of Veterinary Medicine, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu, 210095, PR China., China