MIRZAEI, F., KHANAHMAD, H., NAMDAR, F., IZADI, S. and HEJAZI, S. H. (2019) “A Novel Strategy for Enhance Potentiation of Meglumine anti-moniate against Leishmania major In Vitro”, Iranian Journal of Parasitology, 14(4), pp. 542-551. doi: 10.18502/ijpa.v14i4.2096.