LI, Wen-Chao, Kai WANG, Yan LI, Li-Ping ZHAO, Yi XIAO, and You-Fang GU. 2018. “Survey and Molecular Characterization of Trichomonads in Pigs in Anhui Province, East China”. Iranian Journal of Parasitology 13 (4), 602-10. http://ijpa.tums.ac.ir/index.php/ijpa/article/view/1799.